další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Podpora EMAS v rámci Programu EFEKT 2017 – 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo dotační program EFEKT 2017 – 2021, který je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti. Součástí  programu je i zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci a přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systému environmentálního řízení a auditu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Žádosti do aktuálního kola výzvy je možné podat do 30. 11. 2018. Maximální výše podpory je 500 tis. Kč (maximálně 70 % vynaložených nákladů). Žadatelem mohou být kraje, podnikatelé, města/obce a městské části nad 5 tis. obyvatel.

Více informací, včetně příručky k podání o-line žádosti o dotaci naleznete na https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/97623