další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Aktualizace dat IRZ a nová stahovací služba na Geoportálu

Na základě dat z Integrovaného registru znečišťování byla v Geoportálu aktualizována mapová služba "Provozovny ohlašovatelů do IRZ" a mapová kompozice "CENIA - Provozovny ohlašovatelů do IRZ 2004-2016", nejnovějším přírůstkem jsou data za rok 2016. Nově pak byla vytvořena INSPIRE stahovací služba Provozovny ohlašovatelů do IRZ (WFS) pro data za rok 2016.

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je informačním systémem veřejné správy.  Jedná se o veřejně přístupnou databázi provozoven, za které je ohlašováno vyprodukované množství znečištění, jež překročilo stanovenou mez. IRZ každoročně poskytuje ucelený přehled ohlášených látek a jejich množství odborné i široké veřejnosti. Je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí, který napomáhá indikovat míru úspěšnosti environmentálních politik a zároveň zvyšuje dostupnost údajů o znečišťování. Provozovatelem IRZ je na základě pověření Ministerstva životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Kontrolu plnění ohlašovací povinnosti do IRZ provádí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

17.7.2018