další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

ENI East

Pořádání školení a seminářů zaměřených na správu a publikaci environmentálních dat určených pro pracovníky veřejné správy z Ukrajiny, Běloruska, Arménie, Azerbájdžánu a Gruzie. Součástí školení jsou návštěvy expertů působících v síti EIONET v institucích cílových zemí, které jsou odpovědné za tvorbu politik životního prostředí, včetně sběru a publikace environmentálních dat.

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Mgr. Jiří Kvapil, jiri.kvapil@cenia.cz