další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Návrh systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu vč. vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví (2016)

Cílem projektu je navržení systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu včetně vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví. V rámci zakázky se operacionalizoval koncept zranitelnosti a byl vytvořen rámec pro identifikaci indikátorů k posouzení zranitelnosti.

Dopady změny klimatu jdou napříč socio-ekonomickým systémem a indikátory zranitelnosti by měly sledovat a popisovat dráhu těchto dopadů. Logické uspořádání a návaznost jednotlivých indikátorů jsou klíčové pro správné směřování managementu adaptací na změnu klimatu.
(Partner: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (hlavní řešitel), Integra Consulting s.r.o.)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
RNDr. tereza Ponocná, Ph.D., tereza.ponocna@cenia.cz