další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Copernicus Land Monitoring services – NRCs LC Copernicus supporting activities for period 2017-2021 (CLMS)

Cílem projektu je tvorba, verifikace a zpřesnění produktů panevropské a lokální komponenty Služby Copernicus pro monitorování území (Copernicus Land Monitoring Service). Většina výstupů bude sloužit jako podklad pro tvorbu zprávy Evropské agentury pro životní prostředí SOER 2020.
V rámci projektu jsou verifikovány produkty lokální komponenty pro rok 2012 (Urban Atlas, Riparian Zones, Natura 2000), vrstva Urban Atlasu 2012 je doplňována o atributové informace využití území. Dále je vytvářena nová vrstva CORINE Land Cover pro rok 2018 a proběhne verifikace dat High Resolution Layers pro rok 2015 a 2018.


CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Mgr. Lenka Rejentová, lenka.rejentova@cenia.cz