další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

NIKM – II. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (2018 – 2021)

O PROJEKTU

Projekt zinventarizuje a vyhodnotí informace o kontaminovaných místech na území ČR. Výstupem inventarizace bude naplněná databáze kontaminovaných míst, v níž bude mít každá lokalita záznam s prioritou. Cílem je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého státu.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie http://europa.eu jmenovitě z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2. - Odstraňování starých ekologických zátěží) - www.opzp.cz. V prosinci 2017 byl projekt zaregistrován v programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 pod registračním číslem CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853.

Druhá etapa projektu NIKM má celkový rozpočet 135 244 340,10 Kč. Příspěvek EU (Fond soudržnosti) činí 114 957 689,08 Kč.

 

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Projektový tým Národní inventarizace kontaminovaných míst – II. etapa (NIKM)

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
RNDr. Zdeněk Suchánek, vedoucí projektu, tel. 267 225 288, 604 206 757
zdenek.suchanek@cenia.cz

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

TISKOVÉ ZPRÁVY

CÍLE PROJEKTU

ČLENĚNÍ PROJEKTU NA ČASOVÉ FÁZE

NIKM 2 NA KONFERENCÍCH