další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Krajské zprávy 2016

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Datum vydání:

2017

Datum poslední aktualizace:

27. 2. 2018

Anotace publikace:

Na základě legislativního požadavku zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů zpracovala CENIA pro MŽP publikace hodnotící stav a vývoj životního prostředí v krajích ČR pro rok 2016, tzv. Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky 2016.

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky 2016 navazují na publikace Zpráva o životním prostředí ČR 2016 a Statistická ročenka životního prostředí ČR 2016 a zabývají se hodnocením stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, aktuálními problémy a aktivitami v jednotlivých krajích ČR. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni.

Každá krajská zpráva za rok 2016 obsahuje celkem 9 tematických celků, a to Ovzduší; Voda; Příroda a krajina; Lesy; Zemědělství; Průmysl a Energetika; Doprava a Odpady. Tyto tematické celky jsou doplněny o další aktivity a problematiku jednotlivých krajů a o úvodní informaci o každém kraji. Souhrn a vzájemné srovnání jednotlivých krajů představuje navíc Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2016.

Hlavní město Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR