další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Konference Inspirujme se...

CENIA a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pořádají ve dnech 27. – 28. února 2018 již desátý ročník konference Inspirujme se… městy a regiony. Podtitul konference je letos věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace. Data, zpracovaná do formy indikátorů,  umožňují  sledovat posun, rozvoj, změnu; vyhodnocovat nově vzniklé situace. Obce a regiony přitom často využívají i data jiných poskytovatelů. Je jim dobře známo, jak důležité je  data otevřeně  publikovat a průběžně zvyšovat jejich kvalitu. Obce a regiony se navíc stanou i významnými poskytovateli dat pro INSPIRE.

Udržitelný rozvoj území je průřezovým principem, jehož uplatňování je zásadní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy. České i slovenské obce a regiony se mohou pochlubit zajímavými příklady využití inovativních technologií při získávání a využívání dat, stejně jako při řízení každodenního života měst. Využívají data a technologie též k lepší komunikaci s občany a uplatňování participativního přístupu k řízení. Výměna zkušeností i otevřená diskuse nad možnostmi využití dostupných dat i technických řešení je jedním z hlavních cílů konference.

Neméně důležitým cílem konference je poskytnout i dostatek prostoru povinným poskytovatelům, jejich prezentacím dosavadních výsledků harmonizace, práce s datovými modely INSPIRE a evropského environmentálního reportingu, nových technických řešení nebo inovativních přístupů k tomu, co se již zdálo být vyřešeno.

V rámci doprovodného programu proběhne seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE.