další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

CENIA nabízí volnou pracovní pozici

CENIA hledá specialistu či specialistku odpadového hospodářství s vysokoškolským vzděláním přírodovědného nebo technického směru. Pracovní náplní bude příjem, zpracování a vyhodnocování dat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, interpretace kvantitativních a kvalitativních dat v oblasti odpadového hospodářství, analýza a hodnocení stavu odpadového hospodářství, návrh a zpracování nových metodik indikátorů POH, prezentace výsledků na seminářích a konferencích, tvorba informačních výstupů, spolupráce s MŽP. Více informací v rubrice Nabídka pracovních pozic.