další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Nová publikace CENIA

CENIA vydala publikaci s názvem Vývoj krajinného pokryvu dle CORINE Land Cover na území ČR v letech 1990–2012. Kolektiv autorů zde představuje nejvýraznější změny krajinného pokryvu dle CORINE Land Cover, které se v České republice od roku 1990 udály. Jedná se především o procesy urbanizace, transformace zemědělské výroby, zvyšování podílu lesních porostů při současné postupné přeměně jejich skladby. Tyto změny byly ovlivněny zejména společenským, politickým a hospodářským vývojem ČR. Věříme, že publikace poslouží širokému spektru zájemců o tuto problematiku.

Pro více informací kontaktujte buď Terezu Ponocnou nebo Lenku Rejentovou.