další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Strengthening of Environmental Information Assessment and Establishment of an Environmental Assessment Centre (2008)

CENIA v roce 2008 implementovala půlroční twinningový projekt ve spolupráci s Německým spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s českým názvem „Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra“. Cílem projektu bylo vybudovat odbornou kapacitu v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí, která bude sloužit k podpoře tvorby, aktualizace a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí a dalších koncepčních materiálů připravovaných resortem životního prostředí. Projekt byl financován Evropskou unií v rámci finančního nástroje Transition Facility.

Výstupem z projektu je Příručka hodnocení životního prostředí, v níž je prezentována ucelená metodika pro průřezové hodnocení životního prostředí především prostřednictvím indikátorů jako základního nástroje pro takové hodnocení, a jejich tzv. DPSIR systému pro posouzení interakcí mezi životním prostředím a člověkem.

Kontakt: Mgr. Jan Mertl, jan.mertl@cenia.cz