další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ETC on Inland, Coastal and Marine waters (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z šesti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Každoroční aktivitou je sběr a zpracování a kontrola kvality dat z  reportingu členských zemí EEA včetně správy databází a aktualizace indikátorů životního prostředí EEA. Součástí úkolů ETC/ICM je rozšiřování sítě Eionet a spolupráce i se zeměmi, které dosud nejsou členy EEA. Požadovanou expertizu zaručuje složení ETC/ICM, které je konsorciem 17 vědeckých evropských institucí včetně CENIA. Konsorcium je vedeno společností Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, která zajišťuje koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia. Činnost ETC/ICM je financována Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

Webové stránky projektu včetně uvedení jeho výstupů

Kontakt:

Mgr. Jiří Kvapil

jiri.kvapil@cenia.cz