další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii/ETC on Waste and Materials in a Green Economy (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii (ETC/WMGE) je jedním z tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Posláním střediska je poskytovat tematicky zaměřené expertní služby a plnit specifické úkoly identifikované ve Víceletém pracovním programu EEA a specifikované v ročních pracovních programech EEA. Středisko podporuje činnost EEA v následujících oblastech: management odpadů, prevence vzniku odpadů, účinné využívání zdrojů a materiálů, sektorová integrace a zelená ekonomie, udržitelná spotřeba a výroba a chemické látky a odpady.

Tematické středisko je tvořeno konsorciem 9 evropských institucí vedených belgickou společností VITO. CENIA se v rámci konsorcia podílí na řešení úloh Prevence vzniku odpadů, Indikátory odpadového hospodářství, Sledování horizontu a budoucí scénáře (FLIS) a Chemické látky v oběhovém hospodářství.

Webové stránky projektu včetně uvedení jeho výstupů

Kontakt:

Ing. Jiří Valta

jiri.valta@cenia.cz