další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary (2016-2017)

Cílem řešení projektu je vypracovat metodiku pro komplexní posuzování důsledků přenosů znečištění z průmyslových výrob na vodní útvary v oblasti integrované prevence (IPPC). Účastníci procesu, tj. povolovací úřady a dotčené orgány státní správy, tak budou používat stejné rozhodovací schéma, rozhodnutí bude možné provést na základě srovnatelných informací, v přiměřeném čase a za přiměřených nákladů.

Projekt aplikovaného výzkumu je financován Technologickou agenturou České republiky prostřednictvím programu OMEGA. CENIA, česká informační agentura životního prostředí je dalším řešitelem projektu, hlavním řešitelem je Vysoká škola ekonomická v Praze.

            

Kontakt:

RNDr. Jan Prášek

jan.prasek@cenia.cz