další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Změna bankovních účtů CENIA

V souladu se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí povinna převést své účty do České národní banky.

Běžný účet: 1837101/0710

Eurový účet: 34534-1837101/0710, IBAN: CZ52 0710 0345 3400 0183 7101, BIC (SWIFT): CNBACZPP.