další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2016

Datum poslední aktualizace:

9. 1. 2017

Anotace publikace:

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá šestá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015 (PDF, 21 MB)

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015 (zip, xls)