další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Změny v ISPOP

CENIA jako provozovatel Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) oznamuje, že dne 5. 8. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2016. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o 3 hlavních změnách, které novela přináší ve spojitosti s ohlašováním do ISPOP:

·  zrušení autorizace hlášení, zaslaných do systému ISPOP

o     U všech hlášení bude od 1. 9. 2016 probíhat autorizace automaticky. Nebude tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn.

o     Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení!

o     POZOR! Autorizace Registračních formulářů zůstává zachována!

·  změna v ohlašování agendy IRZ

o     Hlášení IRZ bude v roce 2017 podávat pouze ten, kdo:

§          provozuje E-PRTR činnost dle přílohy č. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006;

§          provozuje „Činnosti podle § 3 odst. 2”, uvedené v příloze zákona č. 25/2008 Sb., které jsou nad rámec E-PRTR činností.

·  zaslání plné moci pouze prostřednictvím systému ISPOP

o     Novela ruší možnost zaslat plnou moc prostřednictvím datové schránky ISPOP.

Podrobné informace k jednotlivým změnám jsou Vám k dispozici v tomto dokumentu. Veškeré informace jsou také dostupné přímo na webu ISPOP. Dále nabízíme možnost zúčastnit se již tradičních seminářů ISPOP, které plánujeme na měsíc listopad a prosinec 2016. Semináře budou zaměřeny nejen na změny v ohlašování dle novely, ale i na běžnou uživatelskou práci v ISPOP. Informace o termínech seminářů včetně přihlášky budou publikovány na webu ISPOP počátkem září 2016.