další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty (2016)

Projekt je zaměřen na problematiku související s katalogizací tříd prostorových dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) doplněnou o významný prvek, kterým je specifikace datového produktu. V rámci projektu budou vytvořeny potřebné komponenty pro zahájení organizované správy služeb nad prostorovými daty:

1. Metodika zpracování specifikace datového produktu pro všechny datové zdroje zařazené do NIPI;

2. Návrh standardizovaných profilů některých norem řady ISO 19100 s úvahou jejich vydání jako technicko-normalizační informace v roce 2017;

3. Analýza tezauru služeb vyhledávání nad prostorovými daty a ve službách nad nimi publikovaných.

Projekt aplikovaného výzkumu je financován Technologickou agenturou České republiky prostřednictvím programu BETA. CENIA, česká informační agentura životního prostředí je hlavním řešitelem projektu.

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Mgr. Jiří Kvapil: jiri.kvapil@cenia.cz