další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Krajské zprávy 2014

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Datum vydání:

2015

Datum poslední aktualizace:

7.1.2016

Anotace publikace:

Na základě legislativního požadavku zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů zpracovala CENIA pro MŽP publikace hodnotících stav životního prostředí v krajích ČR, tzv. Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky. 

Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky slouží jako doplnění Zprávy o životním prostředí ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR a zabývají se detailněji charakteristikou stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR.

Každá krajská zpráva za rok 2014 obsahuje celkem 9 tematických celků, a to Ovzduší; Voda; Ochrana přírody, Lesy, půda a krajina; Průmysl a Energetika; Doprava a Odpady.  Tyto tematické celky jsou doplněny o další aktivity a problematiku jednotlivých krajů a o úvodní informaci o každém kraji. Souhrn a vzájemné srovnání 14 krajských zpráv představuje navíc Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2014.

Hlavní město Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR