další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 1)

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2015

Datum poslední aktualizace:

15.12.2015

Anotace publikace:

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá pátá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

1) Počínaje tímto vydáním Ročenky dochází k úpravě jejího datování za účelem sladění s datováním souběžně vydávaných Zpráv o životním prostředí ČR. Z tohoto důvodu je v názvu této publikace, stejně jako v loňském roce, uveden rok 2014 tak, jako je tomu v případě názvu nově vydávané Zprávy o životním prostředí ČR 2014.

 

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 (PDF, 25 MB)

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 (zip, xls)