další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu je vypracování certifikované metodiky pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika bude obsahovat komplexní pravidla pro řízení a vyhodnocování procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnovat základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií. Vytvořením a uvedením metodiky do praxe bude v oblasti ekoznačení k dispozici nástroj, který jej posune na úroveň obdobných certifikačních systémů kvality. Využíváním certifikované metodiky se zvýší potenciál pro uplatnění certifikovaných výrobků na trhu, dojde k nárůstu tohoto sektoru a k rozvoji environmentálně příznivého chování výrobců i spotřebitelů. Postupy pro dosažení cílů budou řešeny na základě standardizovaných metod projektového managementu, analýzy příčin a následků, analýzy rizik, auditu a procesního řízení.

Projekt aplikovaného výzkumu je financován Technologickou agenturou České republiky prostřednictvím programu BETA. CENIA, česká informační agentura životního prostředí je jediným řešitelem projektu.

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Koordinátor projektu: Pavel Ehrlich, pavel.ehrlich@cenia.cz