další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

EKOZNAČENÍ

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení. Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb.

Ekoznačení  patří mezi dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí a jeho agendu zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Seznam označených produktů a služeb, požadavky na účast v programu ekoznačení a další podrobné informace pro výrobce, spotřebitele a ostatní zájemce najdete na www.ekoznacka.cz.

l