další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

OneGeology-Europe

O projektu

Dvouletý celoevropský projekt OneGeology-Europe byl v Paříži 28.10.2010 úspěšně obhájen před Evropskou komisí a oficiálně ukončen. Výstupy projektu zajišťují přístup ke geologickým prostorovým datům celé Evropy. Zároveň projekt reprezentuje významný příspěvek geologické komunity v rámci budování globálních informačních infrastruktur v oblasti životního prostředí (INSPIRE, SEIS, GMES) a významně přispěl k vytváření datových specifikací pro geologická data v rámci INSPIRE.

Projektu se účastnilo 28 partnerů z 21 členských evropských států.

Výstupy projektu jsou:

  • systém integrovaných dat, který umožňuje na portálu OneGeology Europe (http://onegeologyeurope.brgm.fr/geoportal/) volný přístup k první digitální geologické mapě Evropy v měřítku 1:1 milionu postavené na existujících datech Evropských geologických služeb;
  • specifikace pro harmonizaci základních geologických map a datových sad;
  • rozvoj GeoSciML (standard pro mezinárodní výměnu geologických dat), který umožní sdílení a výměnu geologických dat i mimo geologickou komunitu v Evropě i ve světě;
  • podpora znovu užití dat z řad uživatelů státní správy a soukromé sféry;
  • identifikace strategie pro redukci technických a obchodních zábran;
  • více jazyčný vyhledávací portál, který zvyšuje povědomí u uživatelů a poskytovatelů a zároveň posunuje povědomí o geologických datech až ke koncovým uživatelům;
  • více jazyčný metadatový katalog národních geologických i aplikovaných mapových vrstev všech měřítek v souladu se schválenými pravidly pro tvorbu metadat a souvisejících katalogových služeb INSPIRE (metadatový katalog přístupný z http://one.geology.cz/).

Více informací lze nalézt na webových stránkách projektu OneGeology-Europe (http://onegeology-europe.eu/), prostřednictvím geoportálu OneGeology-Europe (http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/) nebo v trojjazyčné knize One Europe One Geology, která kromě informací o projektu představuje vybrané příklady použití geologických informací ve společnosti (http://www.onegeology.org/docs/Oneeurope_Onegeology_eBook/index.html).

Kontakt:
Ing. Jana Bašistová: jana.basistova@cenia.cz, 267 225 332 nebo
Klára Jančová, Klárov 3, 118 21 Praha 1, klara.jancova@geology.cz, 257 089 443

Související odkazy:
www.onegeology-europe.eu
www.onegeology-europe.org
http://onegeologyeurope.brgm.fr/geoportal/
http://one.geology.cz/