další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Zpráva o životním prostředí ČR 2007

Publikaci vydalo:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Datum vydání:

2008

Anotace publikace:

Pro Ministerstvo životního prostředí dokument vypracovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Je předkládán k projednání a schválení vládě ČR a poté dán na vědomí oběma komorám Parlamentu ČR.

Zpráva o životním prostředí ČR 2007

Zpráva o životním prostředí ČR 2007 - souhrn