další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » EMAS

Aktuality EMAS


Brněnská slévárna FERAMO registrována v EMAS

18. září 2013

Společnost FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. splnila při zavedení environmentálního managementu přísné požadavky dle pravidel EMAS. Proto ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí zaregistrovala do systému EMAS.

Zavedením systému environmentálního řízení organizace projevuje sdílení odpovědnosti za stav životního prostředí a úsilí přispět k jeho zlepšování a k udržitelnému rozvoji. Stejně jako norma ISO 14001 i EMAS funguje na základě principu dobrovolnosti. Všechny organizace, které principy EMAS přijaly za své, jsou uvedeny v Registru EMAS EU.

Slévárna šedé litiny FERAMO byla založena v roce 1932 a specializovala se na topenářskou techniku. V letech 1970-1990 prošla rozsáhlou modernizací, čímž se stala jednou z nejdůležitějších sléváren v České republice se širokou nabídkou výrobků a klientů. Od května 2008 je Feramo členem European automotive holdingu ACE Group, jež je vlastníkem dalších dvou sléváren. Feramo vyváží odlitky téměř do všech zemí Evropy. Zaměřuje se na klienty, kteří vyhledají litinové odlitky o váze mezi 0,5 až 80 kg.

Tzv. environmentální prohlášení s aktuálními informacemi o společnosti a jejím působení na životní prostředí je veřejně dostupné v rámci Registru EMAS.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zastává funkci výkonného orgánu Národního programu EMAS a poskytuje veřejné informace o EMAS a environmentálním managementu.

Kontakt:

Pavel Hrubý,  CENIA, česká informační agentura životního prostředí, tel. 267 225 347, pavel.hruby@cenia.cz


Nemocnice u sv. Anny v Brně registrována v EMAS

3. června 2013

Nemocnice u sv. Anny v Brně splnila při zavedení environmentálního managementu přísné požadavky dle pravidel EMAS a proto mohla být zaregistrována do systému EMAS .

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace zřízená a přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní lékárenskou činnost. Určená pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Tzv. environmentální prohlášení s aktuálními informacemi o společnosti a jejím působení na životní prostředí je veřejně dostupné v rámci Registru EMAS.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zastává funkci výkonného orgánu Národního programu EMAS a poskytuje veřejné informace o EMAS a environmentálním managementu.

Kontakt:

Pavel Hrubý, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, tel. 267 225 347, pavel.hruby@cenia.cz


Společnost Hettich ve Žďáru nad Sázavou registrována v EMAS

28. května 2013

Společnost Hettich ČR k.s. splnila při zavedení environmentálního managementu přísné požadavky dle pravidel EMAS. Proto ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí zaregistrovala do systému EMAS.

Zavedením systému environmentálního řízení organizace projevuje sdílení odpovědnosti za stav životního prostředí a úsilí přispět k jeho zlepšování a k udržitelnému rozvoji.
Stejně jako norma ISO 14001 i EMAS funguje na základě principu dobrovolnosti, tzn. že záleží čistě na vedení organizace, zda systém přijme a bude postupovat v souladu s jeho ustanoveními. Základním předpisem je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu, tzv. EMAS III. Všechny organizace, které principy EMAS přijaly za své, jsou uvedeny v Registru EMAS EU.

Společnost Hettich je jedním z největších celosvětových výrobců nábytkového kování. Jejími zákazníky jsou specializovaní prodejci, domácí kutilové, a další odběratelé z nábytkářského průmyslu. Společnost Hettich ČR je jednou z 38 dceřinných společností rodinného podniku Hettich se sídlem v německém Kirchlengernu. Byla založena v roce 1993 se 60 zaměstnanci. V současné době zaměstnává 617 zaměstnanců a roční obrat se pohybuje kolem 1 miliardy korun.

Tzv. environmentální prohlášení  s aktuálními informacemi o společnosti a jejím působení na životní prostředí je veřejně dostupné v rámci Registru EMAS.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zastává funkci výkonného orgánu Národního programu EMAS a poskytuje veřejné informace o EMAS a environmentálním managementu.