další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ

Aktuality o ekoznačení


Připomínky ke kancelářským službám

V rámci revize kritérií ekoznačky Ekologicky šetrná služba pro kancelářské a administrativní služby žádáme veřejnost o připomínky k návrhu jejich změn.

Dokument s navrženými úpravami a zprávu s podrobnějším odůvodněním návrhů zde zpřístupňujeme. Vaše návrhy a připomínky, prosím, zasílejte na e-mail ekoznacka@cenia.cz do 10. října 2014.

Kritéria pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba (http://www.ekoznacka.cz/seznam) jsou pravidelně, zpravidla po třech letech, revidována a upravována tak, aby zajišťovala vysokou úroveň ochrany životního prostředí ( a tím i prestiž ekoznačky) a zároveň byla splnitelná pro dostatečný počet žadatelů. Každý, kdo má zájem, může poskytnout návrhy a připomínky, které musejí být vzaty v úvahu.


Pozvánka na seminář: Ekoznačka EU pro tiskoviny
21. října 2013

Zástupci tiskáren, vydavatelů i odborné veřejnosti jsou zváni na seminář Ekoznačka EU pro tištěný papír. Jeho cílem je seznámit účastníky s možnosti certifikace tiskovin Ekoznačkou EU jako známkou sníženého dopadu na životní prostředí v celém tiskovém procesu. Kromě představení systému ekoznačení (certifikace) a požadavků na udělení ekoznačky výrobkům z potištěného papíru si přítomní budou moci poslechnout zkušenosti zástupců dvou českých tiskáren, které již certifikát získaly.
Seminář se koná ve středu 13. listopadu 2013 od 9:45 do 12:30 v budově Ministerstva životního prostředí v Praze (Vršovická 65, Praha 10). 
Potvrzení Vaší účasti, prosím, zašlete na e-mail Daniel.Hajek@mzp.cz  do 6. listopadu 2013.


Tiskárna SEVEROTISK dalším držitelem Ekoznačky EU

6. června 2013
Ústecká tiskárna SEVEROTISK s.r.o. jako druhá v pořadí ziskala certifikaci Ekoznačkou EU (lic. č. CZ/028/002) pro své výrobky. Severotisk představuje moderní rotační heatsetovou tiskárnu specializovanou na výrobu plnobarevných časopisů, katalogů, prospektů a dalších tiskovin ve vysokých nákladech.

První tiskárna získala ekoznačku pro svoje produkty

31. května 2013
Tiskárna Svoboda Press s.r.o. v pražských Malešicích jako první v České Republice ziskala certifikaci Ekoznačkou EU (lic. č. CZ/028/001) pro své výrobky, konkrétně letáky, časopisy a katalogy.
Svoboda Press s.r.o. se specializuje na vysokonákladový rotační ofsetový tisk. Hlavním a typickým produktem firmy jsou právě celobarevné časopisy, katalogy a další reklamní tiskoviny - prospekty, letáky. Konečnými výrobky jsou tiskoviny složené nebo kontinuálně řezané, šité nebo lepené či zavěšené do obálky.
Tiskárna má v současné době 265 zaměstnanců a ročně potiskne přibližně 63 tisíc tun papíru.
Kontakt: Mgr. Pavel Hrubý, pavel.hruby@cenia.cz, tel. 267 225 347

Hotel Plaza Alta získal ocenění EU Ecolabel Communication Award 2012

26. května 2012

Čtyřhvězdičkový hotel Plaza Alta v pražských Holešovicicích opět potvrdil vysokou úroveň svých ekologicky šetrných aktivit a obdržel ocenění EU Ecolabel Communication Award za rok 2012 za jejich prezentaci. Celková filosofie hotelu Plaza Alta je zaměřena na udržitelný cestovní ruch a to i díky hotelovým hostům a místní komunitě, které žádá, aby se k jejich filosofii připojili a mysleli na životní prostředí.

Cenu EU Ecolabel Communication Award převzala za hotel Plaza Alta Ing. Ivana Holubová, Resident manager hotelu. Ocenění předali Mgr. Pavel Hrubý z České informační agentury životního prostředí a Mgr. Daniel Hájek z Ministerstva životního prostředí.

 „Hotel Plaza Alta jako jeden z pěti ekologicky myslících hotelů v Praze jasně dokazuje, že lze propojit pohodlné ubytování spolu s přísnými opatřeními na ochranu životního prostředí. Informuje hosty o svých snahách a ti jsou rádi, že se k nim mohou připojit tříděním odpadu, a šetrným využíváním vody a energie,“ řekl Pavel Hrubý z CENIA.

Hotel Plaza Alta rozpoznal rostoucí potřebu a význam „ekoturismu“ a bere si za cíl inspirovat své hosty a místní komunitu k její podpoře. To činí prostřednictvím různých projektů jako je například dodání recyklačních odpadních košů místní škole, bezplatné zapůjčení kol hotelovým hostům, nabídka ekologicky šetrných kosmetických produktů na hotelových pokojích, či účast na akcích ke Dni Země a Hodině Země.

Co všechno je v zeleném hotelu jinak? Velký důraz je kladen na šetření energií. Okna i plášť hotelu jsou tepelně izolované, radiátory regulovány, hotel je vybaven úspornými zdroji světla. Veškerý odpad je tříděný, včetně použitých tuků a olejů. Hotel Plaza Alta navíc nenabízí žádné nápoje v plechovkách, ale používá výhradně vratné láhve. Úsporný režim se týká také pitné vody. Všechny vodovodní baterie na pokojích mají omezený průtok na méně než deset litrů za minutu. V rámci strategie ekologicky šetrného hotelu se Plaza Alta Hotel také stará o svoje okolí, například osadil keři nevyužitou plochu v blízkosti hotelu, či věnoval vyřazený nábytek do azylového domu na Praze 7. V hotelové restauraci, která nabízí mexické speciality, naleznete výběr pokrmů z biopotravin.

Výroční cena EU Ecolabel Communication Award oceňuje vynikající úspěchy držitelů Ekoznačky EU při zvyšování povědomí a informovanosti veřejnosti o ekoznačce prostřednictvím svých propagačních aktivit. Uděluje ji Evropská komise.