další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » O CENIA

Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek  zveřejněných zadavatelem:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Profil zadavatele

Název zadavatele:

Česká republika – CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10

IČO: 45249130

Obecná adresa zadavatele

Adresa profilu zadavatele

Adresa profilu na elektronickém tržišti GEMIN

ID profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek: 490225

Veřejné zakázky zadavatele Česká republika – CENIA, české informační agentury životního prostředí jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedených profilech zadavatele.

Předchozí profil zadavatele do 30.6.2014

Adresa profilu na předchozím elektronickém tržišti TENDERMARKET do 30.6.2014