další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Evropská komise vydala příručku pro zájemce o EMAS

Evropská komise vydala dne 4. března 2013 Rozhodnutí č. 2013/131/EU , kterým se vytváří příručka pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Dokument v českém jazyce je k dispozici na příslušné stránce Úředního věstníku EU.