další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Úhrada nákladů

 

  • Povinný subjekt může podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
  • Na základě sdělení o výši požadované úhrady, která bude účtována v souvislosti s poskytnutím informací, žadatel potvrdí, že s úhradou souhlasí.
  • Náklady spojené s odesláním jsou účtovány dle aktuálního ceníku poštovních služeb.
  • V zájmu splnění zákonné lhůty k vyřízení žádosti o poskytnutí informace a současně zajištění úhrady nákladu bude požadovaná informace zasílána zpravidla na dobírku.
  • Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 100 Kč, lze ji poskytnout zdarma.
  • Za expertní činnost je účtována hodinová sazba ve výši 650 Kč.

  • Za zahraniční expertní činnost je hodinová sazba stanovována individuálně.

  • Za manipulaci s daty je účtována hodinová sazba ve výši 390 Kč.

  • Dopravné není součástí uvedených úhrad.

  • CENIA není plátcem DPH.