další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Nabízené služby

 

  • zpracování vyjádření odborně způsobilé osoby k žádostem o vydání integrovaného povolení
  • správa informací o procesu integrované prevence
  • analýza a zpracování informací o vydaných integrovaných povoleních a o použití nejlepších dostupných technik v České republice a zahraničí
  • partnerství v mezinárodní spolupráci, rozvoj problematiky integrované prevence a její harmonizace v národním a mezinárodním měřítku
  • zpracování odborných posudků podle zákona č. 76/2002 Sb.