další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

O datových službách

 

V České republice je v resortu životního prostředí v současnosti provozováno asi 40 různých informačních systému, včetně geografických a několik tisíc databází. Většina těchto zdrojů je přímo dostupná široké veřejnosti bez ohledu na použitelnost jejich obsahu.

Ukazuje se, že je nezbytné zajistit komplexní, jednotnou a snadno přístupnou službu, která vedle srozumitelného a komfortního zpřístupnění odborných informací, poskytne uživatelům přímou odbornou informační podporu jejich vlastních činností. Nelze přitom zohledňovat především to, kdo je kompetentní k získávání konkrétních dílčích informací. Zda to je Ministerstvo životního prostředí, jeho resortní organizace nebo další státní orgány ve sféře ochrany životního prostředí. Na druhé straně však autorství nesmí být zpochybněno a přímá odpovědnost za kvalitu dílčích dat musí být zachována.

Má-li být nastíněný problém vyřešen, je třeba zajistit, aby veškeré relevantní informace byly dostupné z jediného místa, aby byly detailně popsány a aby bylo vytvořeno jakési centrum, které bude centrálně poskytovat odbornou informační podporu.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí byla v resortu životního prostředí zřízena jako centrální místo pro poskytování průřezových informací o stavu a vývoji životního prostředí v České republice. Datové služby představují jeden ze základních pilířů zabezpečujících plnění tohoto hlavního cíle.

Pod pojmem datové služby rozumíme:

  • shromažďování a další zpracování agregovaných dat z resortu životního prostředí i mimo něj na základě požadavků uživatelů
  • poskytování přímé odborné informační podpory pro práci s těmito daty.