další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Program EMAS v České republice

 

Autor:Agentura EMAS
Publikaci vydalo:Český ekologický ústav
Datum vydání:2003
Anotace publikace:Program EMAS byl v České republice ustanoven na základě Usnesení vlády České republiky č. 466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. V současné době jsou v platnosti aktualizované verze zmíněných dokumentů. Ty byly vytvořeny na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (tzv. EMAS II) a následného Usnesení vlády České republiky č. 651/2002 o aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS).