další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

IRZ - Příručka pro ohlašování 2010

 

Autor:Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí), spolupráce na kapitolách 5 a 8.2: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení IRZ a ISPOP
Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředi
Datum vydání:2010
Anotace publikace:Příručka je určena k objasnění požadavků na ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, které vyplývají od roku 2009 z plné účinnosti nové právní úpravy IRZ. Příručka podrobně popisuje všechny aspekty z oblasti legislativní, definuje ohlašovací povinnosti, ohlašované údaje a popisuje proces ohlašování do IRZ.