další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2011

 

Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad
Datum vydání:2012
Anotace publikace:Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již jedenadvacátá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu. V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.