další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Archiv CLP

 

Podávání oznámení klasifikací a označení přes systém REACH-IT bude možné i mezi Vánoci a Novým rokem

ECHA se rozhodla, s cílem pomoci průmyslovým organizacím s předkládáním oznámení dle CLP, provozovat systém REACH-IT a svůj helpdesk v době od 27.12. do 30.12. 2010. Helpdesk bude navíc k dispozici i 3.1.2011 do 17 h a REACH-IT do 24h GMT.

Více informací na: http://echa.europa.eu/news.

Datum vydání: 15.12.2010


WEBINÁŘ týkající se oznamování klasifikací a označení

ECHA hostí dne 14.12.2010 webinář týkající se oznamování do seznamu klasifikací a označení. Webinář je určen všem společnostem s povinností oznamování a zaměří se na základní kroky, které jsou nutné k předložení úspěšného oznámení dle CLP.
Více informací najdete na webových stránkách ECHA.

Datum vydání: 8.12.2010


Nedostupnost systému REACH-IT

Z důvodu údržby nebude možné použít systém REACH-IT v termínu od čtvrtka 24.6.2010, 19:00 do úterý 29.6.2010, 8:00.
ECHA se omlouvá za komplikace, které můžou být způsobené přerušením provozu systému.
Novinky týkající se problematiky REACH budou v uvedeném termínu k dispozici na webových stránkách ECHA na následující adrese: REACH-IT closed for holiday and maintenance.

Datum vydání: 22.6.2010


Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování látek

Datum vydání: 23.2.2010


Veřejná konzultace: harmonizovaná klasifikace a označení tří chemických látek

Dne 18. ledna 2010 zahájila ECHA na svých webových stránkách veřejnou konzultaci k návrhu harmonizace klasifikací a označení tří chemických látek. Komentáře jsou očekávané do 3. března 2010. Všechny komentáře budou zohledněny v následujícím procesu rozhodovaní o harmonizaci.
Datum vydání: 19.1.2010


Evropská agentura pro chemické látky (Agentura) publikovala pokyny týkající se klasifikace a označování látek

Agentura publikovala na svých webových stránkách pokyn týkající se nařízení CLP a pokyn týkající se použití kritérií klasifikace, označování a balení. Dokumenty poskytují komplexní návody pro společnosti, které musí plnit povinnosti stanovené nařízením CLP platným od 20. ledna 2009.
Datum vydání: 28.8.2009


Nové informace o rizicích a nebezpečnosti vybraných chemických látek

ECHA zveřejnila na svých webových stránkách nové informace o nebezpečnosti a rizicích použití určitých chemických látek. Informace se týkají látek „převzatých“ z předchozí legislativy (Nařízení (EEC) č.793/93), které byly považovány za prioritní z důvodu jejich velkoobjemové produkce nebo možných persistentních, bioakumulativních a toxických vlastností.
Datum vydání: 21.7.2009


ECHA otevřela na svých webových stránkách druhou veřejnou konzultaci k návrhu na harmonizaci klasifikace a označování čtyř chemických látek. Vaše komentáře předané do 31.7.2009 prostřednictvím formuláře uvedeného na adrese http://echa.europa.eujsou vítány a budou vzaty v úvahu při následném rozhodovacím procesu.

Více informací najdete zde.