další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Informační brožura: REACH - příčiny a důsledky

 

Autor:CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí
Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2010
Anotace publikace:CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala pro Ministerstvo životního prostředí publikaci REACH - příčiny a důsledky. Cílem je poskytnout informace o vzniku nové evropské chemické politiky, jejím legislativním rámci a účasti národních i nadnárodních institucí na jejím vzniku. Podrobně jsou zmíněny aktivity národního informačního centra (helpdesk REACH) a jeho spolupráce s ostatními informačními centry členských států a s Evropskou agenturou pro chemické látky(ECHA). Dále je uvedena charakteristika jednotlivých procesů probíhajících na základě tohoto nařízení. Zvláštní pozornost je věnována především v současnosti probíhajícím procesům, zejména předběžné registraci a vlastní registraci. Jsou uvedeny údaje získané vyhodnocením průběhu předběžné registrace a přípravě na vlastní registraci, zejména tvorbou registrační dokumentace a činností fór pro výměnu informací o látkách (SIEF). Krátce je naznačen další vývoj chemické politiky, zejména předpokládané změny nařízení REACH. Publikace je doplněna anglickým resumé a kompaktním diskem (CD) obsahujícím odpovědi na často kladené otázky z této problematiky.