další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Posílení účinnosti státní správy při technické ochraně životního prostředí (2007 – 2008)

 

O projektu

Projekt Posílení účinnosti státní správy při technické ochraně životního prostředí – vývoj a dodávka databázového systému byl spolufinancován z finančního nástroje předvstupní pomoci Evropské komise Transition Facility. Dodavatelem zakázky se na základě veřejného výběrového řízení pořádaného Ministerstvem financí ČR stala firma Protea spol. s.r.o. Projekt byl realizován od 1.11.2007 do 30.11.2008.

Cílem projektu bylo vytvoření informační nadstavby propojující stávající tematicky a technologicky různorodé databáze z oblasti technické ochrany životního prostředí, které jsou spravovány v resortu Ministerstva životního prostředí (MŽP), vytvoření jednotného portálu přístupu k těmto informacím všem složkám resortu, státní a veřejné správy, příp. veřejnosti s odpovídajícím technologickým zázemím (software, aplikační podpora, hardware).

Během realizace projektu byla vytvořena informační nadstavba ISTOŽP, která propojuje informační systémy EIA/SEA, IPPC, IRZ (E-PRTR), specificky pak byly provedeny potřebné analýzy, sestavení uživatelských požadavků a tvorba funkční aplikační podpory (potřebný software, specifické aplikace). Vzniklý datový model umožní integraci dalších informačních systémů v budoucnu.

V průběhu realizace projektu byly uskutečněny 3 pracovní workshopy, na kterých byl projekt a jeho řešení představován konečným uživatelům složeným ze strany zástupců státní správy, odborné veřejnosti. Doporučení a analýzy z implementace projektu byly předloženy MŽP prostřednictvím závěrečné zprávy a dále byly prezentovány na závěrečném workshopu konaném za účasti pozvaných zástupců vedení MŽP.

Aplikace na adrese http://zeus.cenia.cz je nyní plně funkční, práce v souvislosti s nutností aktualizací a údržbou dat budou probíhat i nadále.

Webová stránka projektu:
http://zeus.cenia.cz

Kontakt
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10