další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Multimediální ročenka životního prostředí (2006 - 2008)

 

O projektu

Multimediální ročenka je elektronická výuková pomůcka environmentální výchovy pro žáky i učitele základních a středních škol, ale i další zájemce o životní prostředí, která podává podstatné a aktuální informace o stavu a vývoji tří vzájemně provázaných složek životního prostředí: krajinyvody a vzduchu.

Úkolem multimediální ročenky je atraktivním způsobem popularizovat „průřezové“ informace, které se v agentuře CENIA z celého resortu životního prostředí shromažďují a publikují, např. ve Statistické ročence životního prostředí České republiky. Výhodou multimediální ročenky životního prostředí je zajištění aktuálnosti dat a propojení na on-line ročenku CENIA. Obsahuje i orientační rozcestník po informacích, které poskytují resortní organizace na svých webových stránkách (např. ČHMÚ, AOPK, ČIŽP, VÚV T.G.M., SZÚ ad.). Vzhledem k velkému množství dat a datových souborů disponuje produkt mapou stránek, která je rozdělena podle kapitol včetně přehledu externích webových odkazů, souborů (dokumentů) a obrázků.

Znalosti si může uživatel ověřit a doplnit v sekci HRY a TESTY, které jsou tematicky spjaty s celým obsahem. Pokud uživatel nebude znát přesný význam odborného termínu, má k dispozici SLOVNÍK odborných výrazů. Pro dosažení větší efektivity práce ve školní výuce byla ve spolupráci s partnerskými školami projektu vytvořena sekce PRO UČITELE, která obsahuje metodické návody v podobě návrhů vzorových vyučovacích hodin k jednotlivým tématům a kapitolám.

Multimediální ročenka je příspěvkem k environmentální výchově jako nezbytné součásti školních vzdělávacích programů. Aktivní výukové grafiky budou podkladem pro výukové objekty zařazené UNESCO mezi interaktivní výukové programy v rámci celosvětově „putujících otevřených“ vzdělávacích zdrojů (OER).

Kde multimediální ročenku najdete?
http://vitejtenazemi.cenia.cz

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z veřejných prostředků České republiky – ze státního rozpočtu (z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) a z rozpočtu Hlavního města Prahy.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
PhDr. Jaroslav Čermák: jaroslav.cermak@cenia.cz, 267 225 216