další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

NESIS - Network to Enhance an European Environmental Shared and Interoperable Information Systém (2008 - 2010)

 

O projektu

Síť NESIS je budována pod záštitou Evropské komise (Generálního ředitelství informačních technologií a médií) a EEA na základě spolupráce členských států jako technologická součást realizace konceptu SEIS (Shared Environmental Information System for Europe).
Cílem projektu je skrze spolupráci v rámci sítě NESIS zlepšit sdílení dat o životním prostředí v Evropě a to stanovením technických standardů sdílení dat a informací o životním prostředí na národní, evropské úrovni i na úrovni nadnárodních organizací. Důležitým krokem v dosažení tohoto cíle je zmapovat současný stav budování SEIS v Evropě .

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Jarmila Cikánková: jarmila.cikankova@cenia.cz, 267 225 281

Související odkazy:
NESIS - www.nesis.eu
SEIS - http://ec.europa.eu/environment/seis/