další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR (2008 – 2010)

 

O projektu

Základním cílem projektu je vytvořit nové informační infrastruktury v působnosti resortu MŽP zaměřené na identifikaci zdrojů znalostí ve správních a legislativních činnostech ve vazbě na problematiku životního prostředí. Výsledkem bude vytvoření SW produktu a zveřejnění výsledku výzkumu ve vědecké publikaci nebo impaktovaném periodiku a formou prezentace na internetu. Spoluřešiteli projektu jsou VODNÍ ZDROJE a.s. a ORGEZ, a.s.
Cíle projektu:

  • Zkvalitnění informační infrastruktury nakládání se znalostmi ve správní a legislativní činnosti ve vztahu k environmentální problematice v působnosti MŽP včetně identifikace zdrojů znalostí.
  • Vytvoření komplexního informačního systému o integrované prevenci.
  • Vypracování návrhu procesu integrace ohlašovacích povinností podle právních předpisů v oblasti životního prostředí včetně optimalizace předávaných údajů a formátu dat.
  • Kompletace a zkvalitnění informační struktury enviromentální problematiky prevence závažných havárií, včetně pasportizace objektů a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek.
  • Kompletace a zkvalitnění informační struktury problematiky týkající se vodohospodářských havárií a havarijního plánování ve vodním hospodářství.
  • Zpracování expertního systému hodnotícího příjemce rizika.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
RNDr. Jan Prášek: vladimira.vajsejtlova@cenia.cz, 267 225 226, 259