další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Vytvoření podmínek pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů (2008-2010)

 

O projektu

V České republice existuje řada ekonomických nástrojů typu finančních podpor a poplatků, jejich využívání však není vždy efektivní. Není tak možné tyto nástroje dostatečným způsobem vyhodnocovat a připravovat objektivní podklady pro jejich úpravy či změny. Hlavním cílem vědeckého a výzkumného projektu proto bylo vytvořit podklady informačního a analytického charakteru pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí.

Projekt byl ukončen k poslednímu dni roku 2011.

V rámci první projektové úlohy Podklady pro finanční podpory a finanční politiku MŽP byla vytvořena Metodika na evidenci požadavků na podpory, byla navrhnuta Databáze požadavků na podporu a v neposlední řadě byla navržena Metodika na vyhodnocování jednotlivých požadavků.

V rámci druhé projektové úlohy Podklady pro aplikaci ekonomických nástrojů (poplatků) byla vyvinuta Databáze ekonomických nástrojů, která odpovídá výsledkům kvalitativního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit informační potřeby českých odborníků v oblasti ekonomických nástrojů. Dále byl navržen vhodný elektronický systém evidence poplatků, posouzena efektivnost správy poplatků, využita stávající metodika pro analýzu dopadů poplatků, na základě které pak byly analyzovány dopady poplatků na životní prostředí. Na závěr projektové úlohy byly analyzovány funkce poplatků a možný přechod od poplatků k daním.

Ke každé projektové úloze byla napsána publikace, která shrnuje závěry výzkumné činnosti. Byly organizovány semináře, jejichž úlohou bylo informovat odbornou veřejnost o naplňování projektu.

Výsledky řešení posilují informační infrastrukturu v oblasti ekonomických nástrojů a vytvářejí nové podklady pro koncepce a rozhodování na úrovni Ministerstva životního prostředí.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
RNDr. Jan Prášek: vladimira.vajsejtlova@cenia.cz, 267 225 252