další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

ACT CLEAN - Access to Technology and Know-how in Cleaner Production in Central Europe (2008-2011)

 

O projektu

Hlavním záměrem projektu je podpora a propagace strategie čistší produkce, ekoinovací, využívání nejlepších dostupných technologií a efektivních výrobních postupů zejména v malých a středních podnicích. Projekt je založen na posílení know-how a výměně zkušeností v oblasti ekoinovací, čistší produkce a dobrého hospodaření. Základní myšlenkou projektu ACT CLEAN je zlepšit dostupnost informací o ekoinovacích, což by ve svém důsledku mělo pomoci snížit energetickou a materiální náročnost českého průmyslu. Žádoucím výstupem projektu je také posílení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím lepšího přístupu k informacím o moderních výrobních postupech a technologiích v celé řadě průmyslových odvětví. Projekt vznikl z iniciativy Německého federálního ministerstva životního prostředí a Federální agentury životního prostředí, která je také jeho nositelem. Dalšími partnery projektu jsou zainteresované instituce ze sedmi zemí střední a jižní Evropy.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Eva Zichová: eva.zichova@cenia.cz, 267 225 213

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu The Central Europe Programme.