další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

CORINE Land Cover 2006 (2007-2008)

 

O projektu

Program CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) byl zahájen v roce 1985. Iniciátorem byla Evropská komise a cílem je sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích, které jsou srovnatelné v rámci Evropského společenství. Program má několik částí: Land Cover (krajinný pokryv), Biotopes (biotopy) a Air, (ovzduší). V roce 1991 se Evropská komise rozhodla díky programu Phare rozšířit program CORINE i na státy střední a východní Evropy.

Kontakty
Jana Bašistová
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jana.basistova@cenia.cz, 267 225 332, 725 505 108