další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR (2007 – 2010)

 

O projektu

Biomasa je v dlouhodobém horizontu pro Českou republiku nejperspektivnější z obnovitelných zdrojů (OZE) pro výrobu elektřiny i tepla.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zpracování metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR na základě výzkumu potenciálu jednotlivých plodin podle jejich ekonomické dostupnosti.
Cílem projektu je také důsledné zmapování potenciálu biomasy, které bude sloužit jako podklad pro vytvoření národní strategie rozvoje využití biomasy jako nejdůležitějšího OZE, která v současnosti na rozdíl od některých zemí EU chybí. Důsledné zmapování potenciálu biomasy umožňuje efektivnější rozhodování jak investorů tak i státní správy při realizaci projektů na využívání biomasy a nastavení efektivního systému podpor.
Zjišťován je potenciál slámy z konvenční potravinářské produkce, trvalých travních porostů a potenciál lesních těžebních zbytků pro energetické využití pro ČR. Kromě využití zbytkových materiálů je zkoumán také potenciál záměrně pěstované biomasy na části orné půdy. Jedná se o rychle rostoucí dřeviny a vybrané druhy trav.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Kamila Havlíčková, Ph.D.: havlickova@vukoz.cz
Mgr. Lenka Jirásková: lenka.jiraskova@cenia.cz
Ing. Jana Petruchová: jana.petruchova@cenia.cz