další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Hodnoticí centrum I (2008)

 

O projektu

CENIA v roce 2008 implementovala půlroční Twinningový projekt ve spolupráci s Německým spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s názvem „Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra“ V rámci twinningů přijíždějí do přijímajících zemí experti z veřejného sektoru ze zemí EU, jejichž úkolem je poskytnout své zkušenosti a schopnosti při transpozici, realizaci a prosazení acquis (evropské legislativy) v českém právním řádu.
Tento projekt byl financován Evropskou unií v rámci finančního nástroje Transition Facility.

Výstup z projektu

Příručka hodnocení životního prostředí

Kontakt
Vedoucí projektového týmu
Mgr. Jan Mertl
email: jan.mertl@cenia.cz
tel.: +420 267 225 205