další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Hodnoticí centrum II – scénáře a výhledy (2009)

O projektu

Twinningový projekt Towards Environmental Outlooks – Capacity Building in CENIA’s Environmental Assessment Centre, pracovně nazvaný Hodnoticí centrum II – scénáře a výhledy byl oficiálně zahájen 29.1.2009 a obsahem i formou navazuje na twinningový projekt Hodnoticí centrum I, realizovaný v první polovině roku 2008. Partnerem CENIA je stejně jako v minulém roce konsorcium organizací vedené německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Jedná se o jeden z posledních projektů financovaných z evropského programu Transition Facility, ve kterém je Česká republika příjemcem zahraniční pomoci.

Cílem projektu je posílit kapacitu CENIA v oblasti tvorby strategicky orientovaných zpráv o stavu a zátěžích životního prostředí, se zaměřením na budoucí vývoj sledovaných parametrů. To by mělo vést k posílení politické relevance výstupů CENIA a jejich navázání na politický proces. Budoucí dimenze politicky orientovaných zpráv o životním prostředí je významná kvůli sledování účinnosti opatření, cesty k dosažení cílů (tzv. DTT analýza) a celkově zvyšuje jejich vypovídací hodnotu. Projekt přispěje k zvýšení potenciálu agentury CENIA v resortu a naplňování jejího poslání. Tím je integrovat informační systémy v resortu a metodicky řídit informační a odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti tvorby a implementace environmentálních strategií, hlavně Státní politiky životního prostředí, s vazbou na další sektorové koncepce ovlivňující životní prostředí.

Výstup z projektu

Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí

Způsoby dosažení cílů projektu

Transfer know-how od německého partnera, zvyšování kvalifikace zapojených zaměstnanců formou školení a konzultací

  • Návrh a nastavení procesů v agentuře CENIA
  • Vytvoření sítě expertů v oblasti tvorby environmentálních scénářů a výhledů (networking)

Kontakt
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Mgr. Jan Mertl, vedoucí projektu: jan.mertl@cenia.cz, 267 225 205