další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Hospodářství a životní prostředí České republiky po roce 1989

 

Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2008
Anotace publikace:Publikace přináší souhrnnou zprávu o vývoji našeho hospodářství od „sametové revoluce“ do současnosti a vlivech na životní prostředí. Během turbulentního období devadesátých let docházelo ke zlepšování kvality vod, ovzduší, byly zahájeny sanace starých ekologických zátěží. Tento vývoj umožnily rozsáhlé společenské a ekonomické změny.