další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Životní prostředí v České republice 1989–2004

 

Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2005
Anotace publikace:Záměrem této publikace je zhodnotit vývoj životního prostředí na území České republiky během uplynulých patnácti let. Pro pochopení výchozího stavu na konci osmdesátých let dvacátého století je nicméně nezbytné zařadit sledovanou problematiku do širších historických souvislostí.