další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Krajské zprávy 2006

 

Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2007
Anotace publikace:CENIA i v letošním roce připravila publikaci Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky, která má 14 samostaných dílů strukturovaných podle stejné osnovy. Publikace existují pouze v elektronické verzi zde, na webu CENIA, a na CD vloženém do publikací.