další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006

 

Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředí
Datum vydání:2007
Anotace publikace:Stav životního prostředí v České republice se již dále nezlepšuje, konstatuje Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006, kterou pro Ministerstvo životního prostředí zpracovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Dvě třetiny lidí žije v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, přes zřetelnou poklesovou tendenci má naše ekonomika stále vysokou energetickou náročnost, stoupá zátěž životního prostředí z dynamicky se rozvíjející silniční dopravy. Tyto a řadu dalších zajímavých závěrů najdete v dokumentu, který projednala vláda a který byl za značného zájmu médií prezentován na tiskové konferenci ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka dne 5. října 2007. Zpráva je nyní k dispozici na tomto místě ke stažení v plné verzi tak, jak ji schválila vláda, stejně jako Souhrn ze Zprávy o životním prostředí, který vyšel i v tištěné verzi.